Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

XXII. DNEVI DELOVNEGA PRAVA IN SOCIALNE VARNOSTI

Kongresni center GH Bernardin, Portorož 25. - 26. maj 2023

PROGRAM [pdf, 590kB]

PRIJAVNICA ZA XXII. DNEVE DELOVNEGA PRAVA IN SOCIALNO VARNOST, 25. – 26. maj 2023 [pdf.303kB]

 

XXII. DNEVI DELOVNEGA PRAVA IN SOCIALNE VARNOSTI


25. - 26. maj 2023
Kongresni center GH Bernardin Portorož, z možnostjo spletnega spremljanja

 

»Dostojno delo in javni sistemi socialne varnosti za vse«


Spoštovani,

Vabimo vas na slovenski kongres strokovnjakov delovnega, uslužbenskega in socialnega prava ter industrijskih razmerij - XXII. Dneve delovnega prava in socialne varnosti. Gre za osrednji znanstveni in strokovni dogodek, ki že tradicionalno privablja več kot 400 udeležencev iz akademske in sodniške sfere, državne uprave, nosilcev socialnih zavarovanj in drugih institucij trga dela, sindikalnih in delodajalskih organizacij ter pravnih in kadrovskih služb iz podjetij in zavodov. Vrhunski predavatelji, aktualne teme in možnosti izmenjave znanj, stališč, dobrih praks in rešitev na najvišji strokovni ravni, vas bodo prepričale. Pričakujemo vas na dogodku v živo 25. in 26. maja 2023 v Kongresnem centru GH Bernardin, ponujamo pa vam tudi možnost spremljanja kongresa preko neposrednega spletnega prenosa.

Programske vsebine letošnjega kongresa sledijo sloganu »Dostojno delo in javni sistemi socialne varnosti za vse« ter naslavljajo teme kot so reforma zdravstvenega in pokojninskega sistema, reforma plačnega sistema v javnem in zasebnem sektorju ter modernizacija organizacije dela v luči zagotavljanja poštenih, kvalitetnih in dostojnih delovnih pogojev. Predstavljena bo nova zakonodaja pa tudi novejša sodna praksa evropskih in slovenskih sodišč ter razvoj in rešitve stroke na tem področju.

Poslanstvo kongresa je skrb za razvoj dostojnih delovnih pogojev in človekovih pravic na področju dela in socialne varnosti ter za udejanjanje načel dostojanstva ter pravne in socialne države. Programska zasnova upošteva naslednja izhodišča:

  • Da se sliši stroka.
  • Da se prenaša znanje akademske skupnosti v prakso.
  • Da se spodbuja kritična, strokovna in neodvisna razprava o aktualnih vprašanjih.
  • Da se spodbuja dialog med teorijo in prakso.
  • Da se zagotavlja strokovna podpora odločevalcem na nacionalni ravni kot tudi v podjetjih, zavodih, državni upravi, socialnim partnerjem, sodiščem, inšpekciji dela, nosilcem socialnih zavarovanj in drugim institucijam, pomembnim za razvoj pravne in socialne države.

Organizacijski odbor kongresa XXII. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti:
dr. Katarina Kresal Šoltes, koordinatorka organizacijskega odbora, raziskovalka in namestnica direktorja Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani,
prof. dr. Mitja Novak, direktor Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani,
Karim Bajt Učakar, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani,
izr. prof. dr. Barbara Kresal, izredna profesorica na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani in raziskovalka na Inštitutu za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani,
prof. dr. Grega Strban, redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, predsednik Društva za delovno pravo in socialno varnost, podpredsednik Evropskega inštituta za socialno varnost (EISS) in podpredsednik Svetovnega združenja za delovno pravo in socialno varnost (ISLSSL),
zasl. prof. dr. Polonca Končar, zaslužna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani,
prof. dr. Darja Senčur Peček, redna profesorica in prodekanica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru,
izr. prof. dr. Luka Tičar, izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani,
mag. Nataša Belopavlovič, Praktika, Zavod za preučevanje delovnih razmerij,
Peter Ribarič, direktor Planet GV d.o.o.

Ostali sodelujoči gostje in predavatelji:
Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
Marijan Papež, generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
Lidija Jerkič, državna svetnica in predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije,
Mitja Gorenšček, državni svetnik in izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije,
dr. Erik Brecelj, Onkološki inštitut,
dr. Igor Šoltes, državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje,
mag. Nina Koželj, generalna direktorica Direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice, Ministrstvo za pravosodje,
Peter Pavlin, vodja Sektorja za kaznovalno pravo in človekove pravice, Ministrstvo za pravosodje,
Peter Pogačar, generalni direktor Direktorata za javni sektor, Ministrstvo za javno upravo,
Damjan Mašera, vodja sektorja za delovna razmerja in druge oblike dela, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
mag. Marijan Debelak, vrhovni sodnik svetnik, vodja Delovno socialnega oddelka na Vrhovnem sodišču RS,
mag. Biserka Kogej Dmitrovič, višja sodnica svetnica in predsednica Višjega delovnega in socialnega sodišča,
mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke,
Jakob Krištof Počivavšek, predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam,
doc. dr. Luka Mišič, docent in prodekan na Pravni fakulteti UL in raziskovalec Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani,
doc. dr. Petra Weingerl, docentka na Pravni fakulteti UM,
as. Sara Bagari, mag. prava, asistentka na Pravni fakulteti UL in raziskovalka na Inštitutu za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani,
as. Aljoša Polajžar, mag. prava, asistent na Pravni fakulteti UM,
mag. Andreja Poje, magistrica ekonomskih znanosti.

 

PROGRAM

1. dan – ČETRTEK, 25. maj 2023

9.00 – 10.15: sprejem udeležencev


10.15 – 10.30: uvodni nagovor: Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti


10.30 – 12.00: Uvodno omizje: DOSTOJNO DELO IN JAVNI SISTEMI SOCIALNE VARNOSTI
moderatorja: prof. dr. Grega Strban in dr. Katarina Kresal Šoltes

Vabljeni gostje:
Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Marijan Papež, generalni direktor ZPIZ
dr. Erik Brecelj, Onkološki inštitut
Lidija Jerkič, državna svetnica in predsednica ZSSS
Mitja Gorenšček, državni svetnik in izvršni direktor GZS


12.00 – 14.00 odmor za kosilo


14.00 – 15.30: Plenarna sekcija: PREDVIDENA PRENOVA SISTEMA SOCIALNE VARNOSTI
vodi: prof. dr. Grega Strban

prof. dr. Grega Strban
Dostop do zdravstvenih storitev

Marijan Papež
Kaj nam prinašajo napovedi pokojninske reforme

doc. dr. Luka Mišič
Možne izboljšave Zakona o dolgotrajni oskrbi


15.30 – 16.00 odmor


16.00 – 17.30: Plenarna sekcija: REFORMA PLAČNEGA SISTEMA V JAVNEM IN ZASEBNEM SEKTORJU
vodi: prof. dr. Polonca Končar

mag. Andreja Poje
Makroekonomski pogled na plače v Sloveniji

Peter Pogačar
Vladni predlogi za reformo plačnega sistema v javnem sektorju

Jakob Krištof Počivavšek
Izzivi prenove plačnih sistemov javnega in zasebnega sektorja in kateri od njih so skupni

mag. Biserka Kogej Dmitrovič
Problematika plač v novejši sodni praksi

 

2. dan – PETEK, 26. maj 2023

9.30 – 13.30: Plenarna sekcija: NOVA ZAKONODAJA IN IMPLEMENTACIJA V PRAKSI
vodita: prof. dr. Darja Senčur Peček in dr. Igor Šoltes

Peter Pavlin
Varstvo osebnih podatkov na novo – ali jih bomo (spet) znali varovati?

mag. Nina Koželj
Žvižgači – jih znamo zaščititi?


11.00 – 11.30 odmor


Damjan Mašera
Evidentiranje delovnega časa po novem in novela ZDR-1

prof. dr. Darja Senčur Peček
Tristrana delovna razmerja z vidika novejše sodne prakse in potrebnih zakonskih sprememb

dr. Katarina Kresal Šoltes
Letni dopust z vidika pravice do nediskriminacijske obravnave, novejše sodne prakse ter potrebnih zakonskih sprememb

mag. Marijan Debelak
Sodna praksa glede prenehanja delovnega razmerja s predlogi za izboljšanje pravne ureditve


13.30 – 14.00 odmor


14.00 – 16.00: Plenarna sekcija: UMETNA INTELIGENCA IN DELOVNA RAZMERJA
vodi: as. Sara Bagari

as. Sara Bagari
Tveganja pri uporabi umetne inteligence v delovnem razmerju in pravne rešitve

doc. dr. Petra Weingerl
Odškodninska odgovornost za uporabo umetne inteligence v delovnem razmerju

mag. Andrej Tomšič
Praksa Informacijskega pooblaščenca glede varstva osebnih podatkov na področju delovnih razmerij

as. Aljoša Polajžar
Vloga predstavnikov delavcev in delodajalcev pri uvajanju umetne inteligence v delovna razmerja ter primeri dobrih praks


16.00 – 16.30: Razprava in zaključek kongresa

 

MEDIJSKI PARTNERJI

ZDS-logo

IUS-INFO

GV Zalozba

2-Logo DD 

Revija-HR&M

OZS-logo

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Termin: četrtek, 25. maja in petek, 26. maja 2023

Lokacija: Kongresni center GH Bernardin, Portorož

Način sodelovanja:

XXII. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti 2023 bodo potekali v živo, z možnostjo spremljanja dogodka preko spleta (hibridno). Ena prijava zagotavlja samo en izbrani način sodelovanja (kolikor bi želeli oba načina, se to šteje za dve prijavi).

Kolikor želite dogodek spremljati izključno preko spleta, boste to ob prijavi ustrezno označili, mi pa vam bomo poslali povezavo na vaš e-naslov, skupaj z navodili in kontaktom, preko katerega vam bomo zagotavljali tehnično podporo ves čas trajanja kongresa.

 

PRIJAVA IN ODJAVA

Redne prijave sprejemamo do vključno petka, 19.5.2023.

Rok za zgodnjo prijavo z nižjo kotizacijo je do vključno petka, 14.4.2023.

Ugodnejše cene kotizacij veljajo ob prijavi in plačilu kotizacije do navedenega datuma. V primeru, ko se plačilo ugodnejše kotizacije izvrši po dogodku, odjava z dogodka ni možna, možna je zgolj zamenjava. V primeru neudeležbe je potrebno znesek rezervirane ugodnejše kotizacije poravnati v celoti.

Za vse ostale prijave, ko se ne uveljavlja ugodnejše cene kotizacije, je odjava z dogodka brez stroškov ali sprememba, možna do 4 delovne dni pred dogodkom do vključno petka, 19.5.2023.

V primeru odjave 3 delovne dni pred dogodkom, se obračuna administrativne stroške v višini 30 % kotizacije.

Pri poznejši odjavi ali v primeru, da odjava ni bila pisno poslana, je potrebno kotizacijo v celoti poravnati. Odjava mora biti poslana v pisni obliki.

Prijave oddate izključno preko e-naslova:

inst.delo@pf.uni-lj.si (kolektivni člani IDPF oz. kolikor želite uveljavljati ugodnejše kotizacije iz naslova kolektivnega članstva IDPF)

ali

https://www.planetgv.si/ddpsv/.

V izogib podvajanja prijav in izstavljenih računov vas prosimo, da oddate prijavo samo na en naslov.

KOTIZACIJA (cene so brez DDV)

Kotizacije za člane Inštituta za delo
Kotizacija 1: 366 EUR za zgodnje prijave do 14.4.2023
Kotizacija 2: 433 EUR za prijave od vključno 15.4.2023
Prosimo, da kolektivni člani IDPF prijavo posredujete na naslov Inštituta, le tako boste lahko uveljavljali nižjo kotizacijo.

Kotizacije za vse ostale udeležence
Kotizacija 3: 410 EUR za zgodnje prijave do 14.4.2023
Kotizacija 4: 477 EUR za prijave od vključno 15.4.2023

Za enodnevno udeležbo
Kotizacija 5: 333 EUR enotno za vse prijave

Za udeležbo preko spleta
Kotizacija 6: 366 EUR enotno za vse prijave
(udeleženci preko spleta prejmejo elektronsko izdajo revije Delavci in Delodajalci).

 

REZERVACIJA NOČITVE V SKLOPU HOTELOV BERNARDIN

Udeleženci sami uredijo rezervacijo in plačilo nočitve.

V sklopu hotelov GH Bernardin, Histrion in Vile Park je za udeležence kongresa rezervirana določena kvota sob do zasedbe oz. najkasneje 21 dni pred dogodkom po vnaprej določeni ceni. V navedenih hotelih se rezervacija uredi na naslednji povezavi.

Če udeleženci rezervirajo sobe prek hotelske rezervacijske službe (mail ali telefon), morajo navesti, da so udeleženci dogodka »DDPSV, 25. – 26. maj 2023«, sicer zaradi prezasedenosti hotela želene sobe ne bomo mogli rezervirati.


Cene nočitev:

Gh Bernardin, 5*
*nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi 162,00 EUR
*nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi 86,00 EUR na osebo

Hotel Histrion, 4*
*nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi 152,00 EUR
*nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi 81,00 EUR na osebo

Hotel Vile Park 3*
*nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi 112,00 EUR
*nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi 61,00 EUR na osebo

Turistična taksa: 2,50 EUR po osebi na dan
Prijavnina 1,00 EUR po osebi na rezervacijo

Končni datum za rezervacije sob je 21 dni pred datumom dogodka.

Ugodnosti za udeležence pri zgodnji rezervaciji namestitev v navedenih hotelih:

  • do 60 dni pred dogodkom (do vključno 25.03.2023) se prizna 10 % popust
  • od 26.03. do vključno 12.04.2023 pa 5 % popust
  • od 13.04.2023 dalje veljajo cene za namestitve iz ponudbe.Prijave in informacije:

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
T: 01/4203164
E: inst.delo@pf.uni-lj.si
W: http://zdr.info

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123