Članstvo


Inštitut za delo omogoča sklenitev kolektivnega članstva pravnim osebam, ki si na ta način zagotovijo prioritetno obravnavo, pravno pomoč ter še druge ugodnosti. Inštitut se zavezuje, da bo izsledke znanstveno-raziskovalnega in strokovnega dela inštituta posredoval v okviru članstva v naslednjih oblikah:

 • svetovanje
 • zagotavljajo se storitve v obsegu redne oblike svetovalne dejavnosti IDPF, kot so storitve telefoničnega pravnega svetovanja, konzultacije na sedežu inštituta, izdelava pisnih mnenj in krajših ekspertiz v določenem obsegu svetovalnih ur,

 • izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
 • sodelovanje v izobraževalnih oblikah, kot so pravni posveti, strokovna omizja, seminarji in delovnopravne šole, ki se organizirajo izključno za kolektivne člane (po dogovoru tudi zaključeno na sedežu člana) ter posebne ugodnosti, kadar se organizirajo tudi za zunanje udeležence (do 50% popusta na udeleženca),

 • odplačne raziskave
 • obširnejše odplačne raziskave s področja delovanja IDPF, pravne analize in priprave podlag za kolektivne pogodbe ali splošne akte na ravni podjetja – člana, ali izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje članov organov, ter strokovnih kadrov v organizaciji za pripravo navedenih normativnih aktov delodajalca, če se stranki tako dogovorita za vsako raziskavo po posebni pogodbi,

 • knjižnična izposoja
 • informacije o pomembnejši domači in tuji monografski ter periodični strokovni literaturi ter možnost prednostne izposoje iz knjižničnega fonda specializirane knjižnice IDPF,

 • brezplačne periodične publikacije
 • prejemanje enega brezplačnega izvoda periodičnih publikacij, katerih izdajatelj je inštitut – celotni letnik za tekoče koledarsko leto revije za delovno pravo in pravo socialne varnosti »Delavci in delodajalci«,

 • letna članarina se določi s pogodbo.

Contact:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123