Prepoved diskriminacije med varstvom človekovih pravic in konkurenčnostjo delodajalca

Vsebina:

Predgovori:

Katarina KRESAL ŠOLTES
Uvodne besede ob izdaji znanstvene monografije

Mitja NOVAK
Uvodna predstavitev Inštituta za delo pri Pravni fakulteti UL in njegovih nagrajencev ob 50-letnici delovanja

Članki:

Polonca KONČAR
Mednarodna ureditev prepovedi diskriminacije s poudarkom na Evropski socialni listini

Barbara KRESAL
Prepoved diskriminacije na področju dela v luči prakse Sodišča ES

Grega STRBAN
Nekateri primeri (ne)utemeljenega razlikovanja v pravu socialne varnosti Slovenije in ES

Lea ZORE
Prepoved diskriminacije v slovenski ustavnosodni presoji

Katarina KRESAL ŠOLTES
Nekatera vprašanja pravice do enakega varstva pravic v postopkih na področju prava socialne varnosti

Ivana GRGUREV
Zabrana diskriminacije osoba s invaliditetom u hrvatskom radnom pravu

Darja SENČUR PEČEK
Prepoved diskriminacije z vidika vprašanja opredelitve delovnega razmerja

Zvone VODOVNIK
Kolektivna delovna razmerja in vprašanje enakopravnosti zaposlenih v javnem sektorju

Barbara NOVAK
Prepoved diskriminacije otrok s posebnimi potrebami glede izobraževanja

Damjan KOROŠEC
O kazenskopravnih dobrinah na področju delovnega prava in prava socialne varnosti

Contact:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123