Predstavitev

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (IDPF) je znanstveno raziskovalni zavod z dolgo tradicijo. Poleg znanstveno raziskovalne dejavnosti na področju delovnega prava in prava socialne varnosti, je poglavitna dejavnost IDPF posredovanje raziskovalnih dosežkov v prakso. V tem okviru IDPF:

  • opravlja temeljne in aplikativne raziskave na svojem pravnem področju,
  • sodeluje s kolektivnimi člani IDPF na področju delovnega prava in socialne varnosti, tako da jim zagotavlja pravno svetovanje, strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, izdelavo pravnih mnenj, krajših ekspertiz in raziskav po naročilu ter zagotavlja strokovno domačo in tujo literaturo ter vpogled v sodno prakso,
  • opravlja svetovalno dejavnost na področju delovnega prava in socialne varnosti,
  • izvaja izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje znanstvenih in strokovnih delavcev iz prakse v okviru strokovnih posvetov, omizij, seminarjev, kongresov, delovnopravnih delavnic in šol delovnega prava,
  • izdaja knjige, strokovne revije in periodiko, med katerimi je najodmevnejša revija "Delavci in delodajalci" (revija za delovno pravo in pravo socialne varnosti), leta 1975 pa je bil IDPF soustanovitelj današnje revije "Podjetje in delo",
  • organizira, sodeluje in koordinira mednarodno strokovno sodelovanje.

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123