Podatki

Ime zavoda: Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
Skrajšano ime: Inštitut za delo
Sedež: Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Ustanovitelj: Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, Ljubljana
Datum ustanovitve: 24.04.1972
Matična številka: 5051487
Davčna številka: 63914123
ID za DDV: SI63914123
Poslovni račun: 02010-0010339293
Tel: 01/4203164
e-pošta: inst.delo@pf.uni-lj.si
Direktor: prof. dr. Mitja Novak
Pomočnica direktorja: dr. Katarina Kresal Šoltes

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123