Zgodovina

Začetki raziskovalnega dela inštituta segajo v leto 1956, ko je Univerza potrdila ustanovitev Inštituta za državno upravo, predhodnika sedanjega IDPF in Inštituta za javno upravo pri PF v Ljubljani.

V njegovem okviru je pričela z raziskovanjem delovnih razmerij in vprašanj socialne varnosti manjša skupina raziskovalcev, med katerimi so bili najbolj aktivni: spoštovani akademik prof.dr. Rudy Kyovsky, dolgoletni direktor vse od ustanovitve IDPF pa do svoje upokojitve prof.dr. Vilko Rozman in dolgoletni predstojnik katedre za delovno pravo in socialno varnost ter priznani in uveljavljeni funkcionar Mednarodne organizacije dela prof.dr. Aleksander Radovan.

Naslednja pomembna faza v razvoju IDPF je bila ustanovitev pravnoformalno samostojnega Inštituta za delo, kar se je dogodilo 24. aprila 1972, s fakultetnim sklepom Pravne fakultete v Ljubljani.

Od tedaj dalje se je IDPF samostojno razvijal kot edinstvena univerzitetna institucija na področju delovnopravnih in socialnopravnih znanosti, katere poslanstvo je izvajanje znanstveno raziskovalnega dela ter razvijanje sodelovanja s prakso.

Dosedanji direktorji IDPF so bili: prof. dr. Vilko Rozman od ustanovitve IDPF 1972 do svoje upokojitve 1981, prof. dr. Janez Novak od 1981 do izvolitve v sodnika Vrhovnega sodišča RS 1982, prof. dr. Andrej Berden od 1982 do 1986, prof.dr. Zvone Vodovnik od 1986 do izvolitve v sodnika Vrhovnega sodišča RS 1999 in od tedaj dalje sedanji direktor prof.dr. Mitja Novak.

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123