Svetovanje

Svetovalna dejavnost IDPF se izvaja za področja individualnih in kolektivnih delovnih razmerij, zdravstvenega, invalidskega in pokojninskega zavarovanja, zavarovanja za primer brezposelnosti, socialnega varstva, zaposlovanja in varstva pri delu.

Svetovalna dejavnost se izvaja v okviru kolektivnega članstva v obsegu določenih svetovalnih ur, za zunanje uporabnike pa po posebnem dogovoru:

  • izdelava pravnih mnenj, stališč in krajših ekspertiz,
  • konzultacije na sedežu IDPF ali sedežu naročnika,
  • organiziranje pravnih posvetov in omizij na sedežu IDPF ali sedežu naročnika,
  • strokovno vodenje in pomoč pri različnih izvensodnih oblikah reševanja sporov med delavci in delodajalci ter
  • druge storitve po pogodbi.

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123