IDPF je kot univerzitetni znanstveno raziskovalni zavod od svoje ustanovitve dalje izvedel že več kot 150 raziskav s področja individualnih in kolektivnih delovnih razmerij, zdravstvenega, invalidskega in pokojninskega zavarovanja, zavarovanja za primer brezposelnosti, zaposlovanja, socialnega varstva, varnosti in zdravja pri delu, inšpekcije dela, stanovanjskih razmerij, spoštovanja temeljnih človekovih pravic na področju dela in socialne varnosti.

Raziskovalne naloge so bile v preteklosti največkrat izvajane v okviru nacionalnega raziskovalnega programa, predvsem v zadnjem času pa se izvajajo tudi raziskave za znanega naročnika. Raziskave izvajajo sodelavci IDPF.

 

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123