ILO conventions with commentary
(book is in the Slovenian language)

Editer: Institut for Labour Law at the Faculty of Law, University of Ljubljana
Publisher: GV Založba Ltd
Authors: prof. dr. Mitja Novak, prof. dr. Polonca Končar, prof. dr. Anjuta Bubnov Škoberne, mag. Nataša Belopavlovič, Miran Kalčič, doc. dr. Barbara Kresal, mag. Katarina Kresal Šoltes, doc. dr. Grega Strban in prof. dr. Zvone Vodovnik
Index: mag. Luka Tičar
Redaction: prof. dr. Mitja Novak, prof. dr. Polonca Končar, prof. dr. Anjuta Bubnov Škoberne
Date: November 2006

The book was financed by the Institut for Labour Law at the Faculty of Law, University of Ljubljana, the Society for Labour Law and Social Security, Ministry of Labour, Family and Social Affairs, Chamber of Commerce and Industry of Slovenia and GV Založba Ltd.

Contact:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123