Projekt GEQUAL uspešno zaključen - vabljeni k implementaciji rezultatov raziskav, izobraževalnega modula in modela ukrepov za lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja.

* * * 


Projekt MAPA: multidisciplinarna analiza prekarnega dela: pravni, ekonomski, socialni in zdravstveno varstveni vidiki, 2018 – 2020

 

* * * 


XVIII. DNEVI DELOVNEGA PRAVA IN SOCIALNE VARNOSTI

Portorož, 30. – 31. maj 2019

 

* * * 

Specializacija znanj s področja prava

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani je pri Nacionalni agenciji za kakovost RS v visokem šolstvu akreditirala program za izpopolnjevanje, ki so ga poimenovali Specializacija znanj s področja prava. Oblikovali so 20 modulov z različnih pravnih področij, izvajali pa jih bodo v sodelovanju z Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, Odvetniško zbornico Slovenije (OZS) in Odvetniško akademijo OZS.

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
list.png01 / 42 03 165
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123