Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja v kolektivnih pogodbah: Vloga socialnih partnerjev pri spodbujanju enakosti spolov (GEQUAL)

Projekt krepi partnerstvo med norveškimi in slovenskimi socialnimi partnerji in raziskovalnimi institucijami.

Nosilec projekta:

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani Idpf_logotip.png

 

Partnerji:

Fafo Institutt for arbeidslivs- og verfeldsforskning (Fafo Institute for Labour and Social Research), Oslo, Norveška  Logo_Fafo.jpg
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije zsss.jpg
Združenje delodajalcev Slovenije.
ZDSlogo1.JPG


 
 

Financerji:
Program Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 sofinancirata Kraljevina Norveška in Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

www.norwaygrants.org
www.norwaygrants.si
 
norwaygrants.jpg
www.svrk.gov.si SVRSREKP.jpg

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
list.png01 / 42 03 165
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123

norwaygrants.jpg

SVRSREKP.jpg

GEQUALds.jpg