Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja v kolektivnih pogodbah: Vloga socialnih partnerjev pri spodbujanju enakosti spolov (GEQUAL)

Projekt naslavlja izziv, kako lahko socialni partnerji prispevajo k spodbujanju enakosti spolov, zlasti z vključevanjem te tematike v kolektivne pogodbe. Zaposlitveni položaj in pravice zaposlenih, med njimi tudi ukrepi za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, namreč vplivajo na položaj žensk in moških na vseh drugih področjih življenja. Glavna cilja projekta sta:

  • povečati znanje in ozaveščenost socialnih partnerjev o pomenu ukrepov za lažje usklajevanje dela in družine, ki podpirajo enakost spolov in ki lahko prispevajo tudi k večji uspešnosti poslovanja ter možnosti za njihovo urejanje s kolektivnimi pogodbami;
  • vključevanje novih, inovativnih ukrepov usklajevanja v kolektivno pogajanje, ki naslavljajo aktualne izzive (aktivno očetovstvo, staranje prebivalstva, več žensk na vodilnih mestih v gospodarstvu itd.).

Projekt tudi razvija stike med norveškimi in slovenskimi socialnimi partnerji in raziskovalci ter omogoča prenos norveških izkušenj in dobre prakse glede vključevanja enakosti spolov v kolektivna pogajanja.
Projekt se izvaja v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009 - 2014, sklop A, področje A.2.: Enakost spolov.
Ta spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino spletnih strani projekta GEQUAL je odgovoren izključno Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in zanje v nobenem primeru ne velja, da odražajo stališča nosilca Programa Norveškega finančnega mehanizma. 

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123

norwaygrants.jpg

SVRSREKP.jpg

GEQUALds.jpg