Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja v kolektivnih pogodbah: Vloga socialnih partnerjev pri spodbujanju enakosti spolov (GEQUAL)

»Model ukrepov«

Upoštevajoč vmesne rezultate raziskave, prenosa norveških izkušenj in primerov dobrih praks ter zasnove in vsebine izobraževalnega modula o usklajevanju dela in družine pripravljamo v okviru projekta tudi model ureditve posameznih ukrepov usklajevanja poklicnega in družinskega življenja za bodoče kolektivno pogajanje. Ta dokument bodo socialni partnerji in njihovi pogajalci lahko uporabili (direktno vključili v kolektivno pogodbo ali uporabili kot izhodišče za bodoča kolektivna pogajanja) bodisi za sklenitev okvirne kolektivne pogodbe o usklajevanju poklicnega in družinskega življenja bodisi v pogajanjih za vključevanje posameznih ukrepov usklajevanja v bodoče kolektivne pogodbe na različnih ravneh, tako na ravni dejavnosti/poklica kot tudi na ravni posameznih delodajalcev. Še posebej bi lahko bil uporaben za podjetja, ki imajo certifikat Družini prijazno podjetje.

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123

norwaygrants.jpg

SVRSREKP.jpg

GEQUALds.jpg