Publishing

- Labour law and social security review Employees & Employers

- Vodnik po pravicah iz delovnega razmerja (najpogostejša vprašanja in odgovori)

- Vodnik po pravicah invalidov v slovenski zakonodaji

- Prepoved diskriminacije med varstvom človekovih pravic in konkurenčnostjo delodajalca

- Konvencije Mednarodne organizacije dela s komentarjem

Contact:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123