Publicistika

- Revija za delovno pravo in pravo socialne varnosti Delavci in delodajalci:  tiskana izdaja (naročilnica) in elektronska izdaja (naročilnica) 

- Monografija Prekarno delo: Multidisciplinarna analiza

- Vodnik po pravicah iz delovnega razmerja  (najpogostejša vprašanja in odgovori) z besedilom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) 2. spremenjena in dopolnjena izdaja (2014) - Naročilnica

- Vodnik po sporazumih evropskih socialnih partnerjev z vidika vsebin za kolektivna pogajanja (2014)

-  Vodnik po pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja z besedilom zakona (ZPIZ-2) (2013) - Naročilnica

- Vodnik po pravicah iz delovnega razmerja (najpogostejša vprašanja in odgovori) (2008)
 
- Vodnik po pravicah invalidov v slovenski zakonodaji (2007)

- Prepoved diskriminacije med varstvom človekovih pravic in konkurenčnostjo delodajalca (2007)

- Konvencije Mednarodne organizacije dela s komentarjem (2006)

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123