Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja v kolektivnih pogodbah: Vloga socialnih partnerjev pri spodbujanju enakosti spolov (GEQUAL)

 • Objavljeno je "Zaključno raziskovalno poročilo" v projektu GEQUAL več…
 • Objavljen je "Model ureditve ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, ki podpirajo enakost spolov, kot izhodišče za vključevanje teh ukrepov v kolektivna pogajanja v Sloveniji". več…
 • Dne 19.4.2016 je potekala zaključna konferenca projekta GEQUAL, Ljubljana, ZSSS, Velika dvorana več…
 • V reviji Delodajalec, št. 4/2016 (april 2016), str. 43-44 objavljen članek mag. Andreje Poje in Irene Štamfelj "Dobre prakse usklajevanja dela in družine" več…
 • v reviji Delavska enotnost, št.13/2016 z dne 31.3.2016, str. 16-17 objavljen prispevek mag. Maje Skorupan "Usklajevanje dela in družine skozi prizmo delodajalcev" več…
 • projekt GEQUAL predstavljen na strokovni delavnici v Moravskih Toplicah: Kresal Šoltes, K., "Usklajevanje dela in družine: primeri iz slovenskih in norveških kolektivnih pogodb". V: Korpič-Horvat, E, Senčur Peček, D. Kresal Šoltes, K., Robnik, I., Aktualna vprašanja delovnega prava : strokovna delavnica, 11. in 12. marec 2016, Moravske Toplice. Moravske Toplice: Inštitut za delovna razmerja in socialno varnost Pravne fakultete Univerze Mariboru, 2016.
 • Objavljen znanstveni članek dr. Barbare Kresal "Starševski dopust, materinska in očetovska kvota ter očetovski dopust na Norveškem", Podjetje in delo, št. 2/2016, str. 356-365 več… 
 • ZSSS organizira dve delavnici na temo: »Usklajevanje dela in družine: Primeri dobrih praks v kolektivnih pogodbah«, ki bosta potekali 24. februarja in 29. marca v prostorih ZSSS, Dalmatinova 4, Ljubljana. Prijave zbira ZSSS.  več …
 • ZDS organizira dve delavnici na temo: »Usklajevanje dela in družine: Ali so možnosti za to tudi v vašem podjetju?«, ki bosta potekali 10. marca in 24. marca 2016 na Centru za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27, Ljubljana. Prijave zbira ZDS.  več ….
 • Izšel je priročnik »Usklajevanje dela in družine: primeri dobrih praks v kolektivnih pogodbah« ISBN 978-961—6660-05-1.  več ….
 • v reviji Delavska enotnost, št. 5/2016 z dne 4.2.2016, str. 12-13 objavljen prispevek dr. Katarine Kresal Šoltes »Norveške socialne partnerje kaže posnemati«  več….
 • Objavljeni vmesni rezultati projekta GEQUAL: Zaključila se je raziskava IDPF »Primerjava slovenskega in norveškega sistema: ukrepi za lažje usklajevanje dela in družine zaposlenih«, ki ugotavlja, da norveški socialni partnerji v procesih kolektivnega pogajanja na ravni države in sektorjev, temu področju namenjajo precej več pozornosti, zlasti pa je opazna velika razlika glede celovitosti in sistematičnosti urejanja teh zadev v kolektivnih pogodbah. V prihodnje bi bilo zato mogoče črpati veliko navdiha in modernih pristopov za bolj aktivno delovanje slovenskih socialnih partnerjev na nacionalni in sektorski ravni na tem področju. več ...
 • V reviji Delavci in Delodajalci (Emloyees & Employers), št. 4/2015, str. 525-563 je objavljen znanstveni članek dr. Katarine Kresal Šoltes in dr. Barbare Kresal »Ukrepi za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja v kolektivnih pogodbah v Sloveniji« več….
 • Okrogla miza: Usklajevanje dela in družine: novi izzivi (staranje, ženske na vodilnih delovnih mestih, aktivno očetovstvo, idr.) v okviru Decembrskega strokovnega posveta IDPF, dne 11. decembra 2015, Zlata dvorana na PF UL. več...
 • Objavljeni vmesni rezultati projekta GEQUAL: Zaključila se je raziskava IDPF »Analiza kolektivnih pogodb v Sloveniji«, ki se osredotoča na vprašanje, ali in koliko socialni partnerji v Sloveniji že vključujejo ukrepe za lažje usklajevanje dela in družine v kolektivne pogodbe. Za pretežni del kolektivnih pogodb dejavnosti v gospodarskem sektorju je bil izmerjen precej nizek Indeks I (uskl), kar izkazuje, da so te vsebine zaenkrat še vedno prezrte na agendi kolektivnega pogajanja – 90% analiziranih kolektivnih pogodb se nahaja na spodnji tretjini lestvice z izmerjeno vrednostjo indeksa I (uskl) med 0 – 30 ( maksimalna vrednost indeksa je 100). več ...
 • v reviji HRM, št. 67/oktober 2015, str. 64-65, je objavljen prispevek dr. Katarine Kresal Šoltes »Ozaveščanje socialnih partnerjev o pomenu ukrepov za lažje usklajevanje poklicnih in družinskih obveznosti zaposlenih« več….
 • Posvet: 20. oktober 2015, GH Union, Ljubljana
  USKLAJEVANJE POKLICNEGA IN DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA V KOLEKTIVNIH POGODBAH
  RECONCILIATION OF PROFESSIONAL AND FAMILY LIFE IN COLLECTIVE AGREEMENTS
  Bilateralna izmenjava izkušenj in dobrih praks med norveškimi in slovenskimi partnerji (projekt Gequal)
  Bilateral exchange of experiences and good practices between the Norwegian and the Slovenian Partners (project Gequal) [program]  več...
 • Objavljeni vmesni rezultati projekta GEQUAL: V avgustu sta se zaključili raziskavi »Analiza prednosti in ovir vključevanja ukrepov usklajevanja v kolektivno pogajanje – pogled delodajalcev« in »Analiza prednosti in ovir vključevanja ukrepov usklajevanja v kolektivno pogajanje – pogled sindikatov«. Norveški partner Inštitut FAFO pa je zaključil delo na študiji »»Work-life balance – family friendly policies in Norway: Overview of the Norwegian experiences and cases of good practice«.
  Analizi ZDS in ZSSS ter študija FAFO so v polnem besedilu objavljene v rubriki »Raziskave«   Več
 • v reviji Delodajalec št. 8/2015 (avgust 2015, str. 39) objavljen prispevek mag. Maje Skorupan »Analiza ankete Gequal«, ki predstavlja najpomembnejše rezultate anketne raziskave, ki jo je opravilo Združenje delodajalcev Slovenije, o prednostih in ovirah vključevanja ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja v kolektivno pogajanje v Sloveniji – pogled delodajalcev.    Več…  
 • v reviji Delavska enotnost, št. 24, z dne 2. julija 2015, str. 10-11 objavljen prispevek »Kako lahko sindikati prispevajo k enakosti spolov?«, ki predstavlja najpomembnejše rezultate anketne raziskave, ki jo je opravil ZSSS, o prednostih in ovirah vključevanja ukrepov usklajevanja v kolektivno pogajanje v Sloveniji – pogled delavske strani oziroma sindikatov.  več…
 • Projekt GEQUAL predstavljen tudi na mednaordni konferenci „Collective bargaining developments in time of crisis“, Budapest, Pázmány Péter Catholic University, 11. – 12. Junij 2015 več…,  PPT
 • Projekt GEQUAL predstavljen in promoviran na slovenskem kongresu »XIV. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti 2015«, ki so potekali 28. in 29. maja 2015 v Portorožu-Bernardin in ki se jih je udeležilo prek 300 udeležencev. Slika ,Slika panojaveč…
 • o projektu GEQUAL ter vlogi socialnih partnerjev in pomenu kolektivnih pogodb pri spodbujanju enakosti spolov v članku >Starši in delo<, objavljenem v časniku Delo, 22. aprila 2015    več...  
 • v dnevnoinformativni oddaji Jutranja kronika na Radio Slovenija, Prvi program, 2. maja 2015 tudi o projektu GEQUAL, ki ga skupaj s partnerji izvaja Inštitut za delo, in koristih vključevanja ukrepov za lažje usklajevanje dela in družine v kolektivne pogodbe   več...
 • projekt GEQUAL predstavljen tudi na strokovni delavnici v organizaciji Inštituta za delovna razmerja in socialno varnost pri PF UM, ki je od 20. do 21. marca 2015 potekala v Moravskih toplicah   več...  
 • objava prispevka o najavi projekta GEQUAL v reviji Delavska enotnost št. 11/2015
 • objava prispevka o najavi projekta GEQUAL v reviji Delodajalec št. 2/2015
 • objava najave projekta GEQUAL v marčevski reviji Delavci in delodajalci št. 1/2015
 • O poteku, rezultatih in aktivnostih projekta, ki so na voljo vsem zainteresiranim uporabnikom brezplačno ter javno in enako dostopno vsem, vas bomo sproti obveščali.

   

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123

norwaygrants.jpg

SVRSREKP.jpg

GEQUALds.jpg