Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja v kolektivnih pogodbah: Vloga socialnih partnerjev pri spodbujanju enakosti spolov (GEQUAL)

Pomemben del projekta je izobraževalni modul o usklajevanju poklicnega in družinskega življenja, podprt z učnim gradivom, kot podlaga za izvajanje delavnic in podobnih aktivnosti socialnih partnerjev, z namenom povečevanja znanj in ozaveščenosti o pomenu vključevanja enakosti spolov in ukrepov za lažje usklajevanje dela in družine v kolektivna pogajanja in v delovna okolja.

Zavedanje, znanje in kompetence socialnih partnerjev na tem področju so ključnega pomena, njihova zavezanost spodbujanju enakosti spolov pa je bistvena za dejansko uresničevanje tega načela v praksi, tako skozi kolektivna pogajanja kot tudi skozi diseminacijo znanj in izkušenj na svoje člane, posamezne delodajalce, sindikate, pogajalce v kolektivnem dogovarjanju in zaposlene starše, matere in očete. Udeleženci naj bi bili usposobljeni tudi za prenos teh znanj naprej.

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123

norwaygrants.jpg

SVRSREKP.jpg

GEQUALds.jpg